Presentació Junta LLIBRE 100 FCH Estatuts Estaments Ètica FCH Canal Ètic Codi Ètic Història STICKS PER LA HISTÒRIA Temporada 2024-2025 Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Reglamentació Cercador Presentació Captació Convocatòries ARC Femení sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut ARC Masculí sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut Accidents Protocol Certificats Informació TITULACIONS Curs Nivell 1 Curs Nivell 2 Cursos Formularis Espai Virtual Escola de Directius Borsa de Treball Esdeveniments Notícies Avantatges Contacte Botiga
Presentació Junta LLIBRE 100 FCH Estatuts Estaments Ètica FCH Canal Ètic Codi Ètic Història STICKS PER LA HISTÒRIA Temporada 2024-2025 Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Reglamentació Cercador Presentació Captació Convocatòries ARC Femení sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut ARC Masculí sub-15 sub-16 sub-18 sub-23 absolut Accidents Protocol Certificats Informació TITULACIONS Curs Nivell 1 Curs Nivell 2 Cursos Formularis Espai Virtual Escola de Directius Borsa de Treball Esdeveniments Notícies Avantatges Contacte Botiga
POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LA PÁGINA WEB

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
La FEDERACIÓ CATALANA D’HOQUEI (d'ara endavant, la FCH), amb domicili en Rambla de Catalunya, 5 3º 1ª 08007 Barcelona, és la responsable de les dades personals que puguin tractar-se o recollir-se en el lloc web.

La FCH ha designat un Delegat de Protecció de Dades (DPO), al com pot dirigir-se a qualsevol moment per consultar qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personals mitjançant correu electrònic a dpo@fchockey.org. 

Amb quines finalitats tractarem les teves dades? 
Com a norma general la utilització del lloc web no requereix com a condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. Existeixen diversos formularis de contacte a través dels quals pot facilitar les seves dades per gestionar la petició que ens realitzi. 


En aquests casos, les dades que ens pugui facilitar seran utilitzats per la FCH per tramitar la seva petició remesa a través del formulari de contacte; 
El sistema de navegació i el programarinecessaris per al funcionament d’aquest llocweb recullen, de manera estàndard, algunesdades la transmissió dels quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-s'a el lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mesuri de l’arxiu obtingut en la resposta, el codinumèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s’associa a personis usuàries concretis i s’utilitza amb la finalitatexclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web de la FCH.

 

La FCH no utilitza galetes (cookies) o altresmitjans de naturalesa anàloga per al tractamentde dades personals que permetin la identificació de personis físiques concretis, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquestsmitjans és reserva exclusivament per recollirinformació tècnica per facilitar als personis usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del seu lloc web.

 

La base jurídica per al tractament de les dades personals és el seu consentiment exprés, que es formalitzarà mitjançant l'acceptació de la Política de Privadesa al moment de la recollida de les dades.

 

Durant quant temps conservarem les teves dades?

Les seves dades personals seran conservats durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual es van recollir. Si les seves dades s'utilitzen per a diverses finalitats que ens obliguen a conservar-los durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.
Quan les seves dades deixin de ser necessaris, o bé quedarà limitat l'accés als mateixos al compliment d'obligacions estrictament legals o bé es destruiran de forma segura.

 

Amb qui compartirem les teves dades?
Tret que s'indiqui el contrari en el formulari específic, les seves dades no seran comunicats a tercers.

Com protegim les seves dades?

La FCH està compromesa amb la seguretat de la informació i ha definit polítiques de seguretat i procediments per garantir la confidencialitat de les teves dades. 

 

La FCH pot contractar a tercers determinats serveis que poden suposar l'accés i/o tractament de dades personals, però, en tot cas, s'exigeix que els tercers compleixin amb la legislació vigent i amb les polítiques de seguretat de la FCH, havent de garantir l'ús de la informació conforme a les instruccions de la FCH i havent d'implantar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir la confidencialitat de la informació.

 

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades?
A qualsevol moment, pot exercir els teus drets dirigint-te al Delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica o postal indicada. 

En particular, pot sol·licitar l'accés a les teves dades personals, sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta, sol·licitar la supressió de les seves dades personals, sol·licitar la limitació del tractament, si escau revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament, així com sol·licitar la portabilitat dels mateixos, sempre en els termes previstos en la legislació vigent. 

També li informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s'ha comès una infracció de la legislació respecte al tractament de les seves dades personals.