Presentation Board of Directors Status FCH Ethics Ethical Channel Ethical Code History STICKS FOR THE HISTORY Season 2019-2020 Season 2018-2019 Regulation Seeker Presentation Catchment Calls ARC Female u-16 u-18 u-23 absolut ARC Male u-16 u-18 u-23 absolut Accidents Protocol Certicates Information DEGREES MONITPR OF FEDERATION Level 1 course Level 3 Cours3 Training Offer Forms Job exchange Events News Advantages Contact
Presentation Board of Directors Status FCH Ethics Ethical Channel Ethical Code History STICKS FOR THE HISTORY Season 2019-2020 Season 2018-2019 Regulation Seeker Presentation Catchment Calls ARC Female u-16 u-18 u-23 absolut ARC Male u-16 u-18 u-23 absolut Accidents Protocol Certicates Information DEGREES MONITPR OF FEDERATION Level 1 course Level 3 Cours3 Training Offer Forms Job exchange Events News Advantages Contact
News

ÚLTIMA HORA - LA FCH AJORNA TOTES LES COMPETICIONS

11/03/2020

Per tal de prevaldre la salut i el benestar de tots els federats i federades del Hockey Català, la Federació Catalana de Hockey suspèn totes les competicions a partir del dijous 12 de març i per una vigència de 15 dies.


La FCH ha pres aquesta decisió després de rebre les recomanacions de la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) de la Generalitat de Catalunya,

de les autoritats competents i després de valorar-ho entre els clubs.


La Federació Catalana de Hockey seguirà en contacte amb totes les autoritats competents i seguirem atents a qualsevol altre recomanació que s'indiqui per part de les autoritats competents.


A continuació detallem el comunicat enviat per la SGE:-------------------------------------------------------------------

Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física en relació a l’afectació del COVID-19 al sector esportiu català

En base a les mesures preses en la reunió del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles

emergents d’alt risc del dimecres 11 de març, en la qual el Govern ha comunicat que a Catalunya s’ha passat d’una fase de prealerta a fase d’alerta de manera preventiva,

la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física (SGEAF) comunica al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat, el següent:


En primer lloc, recomanem:

- Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a partir de dijous 12 de març i amb una vigència mínima de 15 dies, revisable segons

l’evolució de la situació epidemiològica amb l’objectiu de minimitzar el contagi.


- Ajornar o suspendre les gales, celebracions i festes de l’esport, ja siguin organitzades per entitats públiques o privades durant el mateix període de temps.

En segon lloc, per a aquelles activitats que no es puguin ajornar, les instruccions a seguir, a partir de dijous 12 de març i durant un mínim de 15 dies, són les següents:


- Els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada, sense públic. Se n'exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar

acompanyats.


- Se suspendran les activitats col·lectives –tipus gales, celebracions i festes de l’esport superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats. Tot i això, en les activitats de

menys de 1.000 persones, en espais oberts o tancats, només es podrà ocupar com a màxim una tercera part de l'aforament.


- Pel que fa a les activitats esportives organitzades pels centres escolars, s’adoptaran les mesures anunciades pel Departament d’Educació, les quals insten a la suspensió

d’aquestes activitats si impliquen la participació de més d’un centre.


- Pel que fa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels Consells Esportius, i als programes Esport Blanc Escolar i FITJOVE, s’hauran d’ajornar o suspendre en el mateix període d’afectació.