Presentation Board of Directors Status FCH Ethics Ethical Channel Ethical Code History STICKS FOR THE HISTORY Season 2020-2021 Season 2019-2020 Regulation Seeker Presentation Catchment Calls ARC Female u-16 u-18 u-23 absolut ARC Male u-16 u-18 u-23 absolut Accidents Protocol Certicates Information DEGREES MONITPR OF FEDERATION Level 1 course Level 3 Cours3 Training Offer Forms Job exchange Events News Advantages Contact
Presentation Board of Directors Status FCH Ethics Ethical Channel Ethical Code History STICKS FOR THE HISTORY Season 2020-2021 Season 2019-2020 Regulation Seeker Presentation Catchment Calls ARC Female u-16 u-18 u-23 absolut ARC Male u-16 u-18 u-23 absolut Accidents Protocol Certicates Information DEGREES MONITPR OF FEDERATION Level 1 course Level 3 Cours3 Training Offer Forms Job exchange Events News Advantages Contact
News

Convocatòria d’ajudes a tècniques i entrenadores “UNIVERSO MUJER II”

15/11/2019

El programa Universo Mujer II té com a objectiu la promoció de la dona en tots els àmbits de l’esport per assolir una major participació de la dona des de l'esport base fins l'elit tant com a esportista com a entrenadora o jutge. A més, també es pretén aconseguir un major nombre de dones en alts càrrecs de decisió en organitzacions esportives.

Una de les línies prioritàries d'actuació del programa Universo Mujer és la formació, entesa aquesta com un element d'excel·lència, sent una formació especialitzada adreçada a tots els col·lectius que conformen l'esport: jugadores, entrenadores, directives i jutgesses.

L'escassa presència de dones en determinats àmbits de l'esport, i en concret en els equips tècnics, fa pertinent articular vies per a l'increment de nombre de entrenadores tant en equips femenins com a masculins, i tant en esport base com en l'èlit.

 Objecte i àmbit temporal

L'objecte de la present convocatòria és becar la formació per a l'obtenció del títol de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà i Superior a dones, per tal d'incrementar la presència d'aquestes en els equips esportius tècnics.

En aquesta convocatòria, podran ser objecte d'aquesta beca tots aquells processos formatius en els que el títol sigui expedit en el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

Les beques aniran destinades a cobrir l'import de la matrícula del curs de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà o de Grau Superior

Únicament podran ser objecte d’aquesta beca els cursos que tinguin la consideració de formació reglada, organitzats per la Federació Espanyola per mitjà de centres oficials concertats entre l'1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020.

El hockey tindrà un màxim de 4 beques per a la realització dels cursos.

 

Requisits i criteris d'adjudicació de les beques

Podran sol·licitar la beca de formació les dones, majors de 18 anys, que vulguin obtenir el títol de Tècnic Esportiu de Grau Mitjà o de Grau Superior

S'estableix un import màxim a percebre per cada beneficiària de 1.000 €, excloent la taxa d'expedició de títol, que haurà de ser abonada per la interessada.

L'abonament de l'import de la beca a les beneficiàries es realitzarà per la Fundación Deporte Joven un cop hagi estat seleccionada i hagi aportat tota la documentació justificativa requerida.

Us podeu adreçar als vostres clubs per demanar tota la documentació.