Presentation Board of Directors Status FCH Ethics Ethical Channel Ethical Code History STICKS FOR THE HISTORY Season 2019-2020 Season 2018-2019 Regulation Seeker Presentation Catchment Calls ARC Female u-16 u-18 u-23 absolut ARC Male u-16 u-18 u-23 absolut Accidents Protocol Certicates Information DEGREES MONITPR OF FEDERATION Level 1 course Level 3 Cours3 Training Offer Forms Job exchange Events News Advantages Contact
Presentation Board of Directors Status FCH Ethics Ethical Channel Ethical Code History STICKS FOR THE HISTORY Season 2019-2020 Season 2018-2019 Regulation Seeker Presentation Catchment Calls ARC Female u-16 u-18 u-23 absolut ARC Male u-16 u-18 u-23 absolut Accidents Protocol Certicates Information DEGREES MONITPR OF FEDERATION Level 1 course Level 3 Cours3 Training Offer Forms Job exchange Events News Advantages Contact
News

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

26/07/2019

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Conforme el que disposa  l’article 25 dels  Estatuts  de la Federació,  es convoca Assemblea General Extraordinària pel proper 4 de setembre de 2019, a les 19,00 h., en primera convocatòria i a les 19:30 h., en segona convocatòria, a la seu de la Federació Catalana de Hockey, Rambla Catalunya, 5 3r 1a (08007 Barcelona), d’acord amb el següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

1- Modificació de l’article 6 dels estatuts per registrar la modalitat del hockey plus. 2- Ratificació dels nous membres de la junta directiva incorporats des de

l´assemblea ordinària

 

3- Designació de dos interventors per a la redacció i signatura de l’acta. 4- Precs i preguntes

 

 

La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea són a disposició dels seus membres a la seu de la Federació.

 

 

XAVIER ADELL SALVATELLA

PRESIDENT FCH

Barcelona, 26 de juliol de 2019