Descripció de l’oferta

Reportant al President de la Federació, la seva missió serà la de gestionar i executar les funcions de la Federació que li siguin assignades pel President o la Junta Directiva.

Les seves principals funcions seran:

  • Gestionar els diferents departaments de la Federació amb les persones al seu càrrec.
  • Gestionar i preparar els acords amb tot tipus d’empreses, privades o de l’Administració, així com en particular per l’obtenció d’ajuts, promocions i subvencions privades en benefici de la Federació i de l’esport en general.
  • Representar a la Federació davant d’Autoritats, Organismes, Tribunals i particulars.
  • Posar en marxa un pla de Marketing On-line, per a dinamitzar la Federació.

Requisits

 • Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses o similar.
 • Màster en Marketing on-line.
 • Valorable formació en gestió esportiva (CAFE o similar).
 • Alt nivell de Català i Anglès.
 • Disponibilitat per a treballar en caps de setmana.Requisits desitjables
 • Sensibilitat per l’esport en general i identificació amb els seus valors.
 • Coneixement de l’esport del hoquei i del seu entorn social/esportiu.
 • Experiència prèvia en gestió de centres, entitats, clubs o federacions esportives i /o en alguna de les seves àrees.Jornada laboralCompleta.

  Si esteu interessats en optar a la candidatura, només heu d’enviar el vostre CV (actualitzat i amb una fotografia) a global@globalhumancon.com