Comitès de competició

Membres
Presidenta: BLANCA ALCOVER NEGRE
Secretari: PEDRO DE ALCANTARA-GARCÍA BRIONES
Vocal : ANNA ROURE MALAGELADA
Reglament de Disciplina Esportiva 

Dades de contacte

Federació Catalana de Hockey- Rambla de Catalunya, 5 3er 1ª 08007 – Barcelona
Tel. 93-317 69 49
Fax. 93-412 23 30
NIF: G08874190
Inscrita numero 1886, tom 1, foli 943 del llibre registral d’Entitats Esportives, i en el tom 1 foli 12, numero d’assentament 24 de la secció tercera.

Per contactar per correu
secretariafch@fchockey.org