FEDERACIÓ CATALANA DE HOCKEY

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Conforme el que disposa l’article 25 dels Estatuts de la Federació, es convoca Assemblea General Ordinària pel proper 26 de juny  de 2018, a les 18,00 h., en primera convocatòria i a les 18:30 h., en segona convocatòria, a la seu de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya , Rambla Catalunya, 81 pral (08008 Barcelona), d’acord amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

 1. Benvinguda per part del president de la UFEC Gerard Esteva i presentació de la ILP per la Llei de l’Esport.
 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
 3. Informe del President i aprovació de la memòria d’activitats de la temporada.
 4. Ratificació dels nomenaments de nous membres de la Junta Directiva de la FCH.
 5. Aprovació dels comptes anuals i de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
 6. Aprovació del pressupost per l’exercici econòmic de l’any 2018.
 7. Nomenament d’auditors dels comptes anuals de l’exercici 2018.
 8. Revisió de tarifes d’inscripció, quotes i llicències.
 9. Aprovació del calendari de competicions per a la temporada 2018-2019.
 10. Informe del Col·legi Català d’Àrbitres de la temporada 2017-2018.
 11. Propostes que formuli la Junta Directiva de la Federació Catalana de Hockey.
 12. Propostes que formulin els membres de l’Assemblea.
 13. Designació dels interventors per signar l’acta de l’Assemblea.
 14. Torn obert de paraules.

 

XAVIER ADELL i SALVATELLA

PRESIDENT FCH

Barcelona, 23 de maig de 2018